Saturday, December 12, 2009

Ekonomi Mikro 2002

Bahagian B (part 1)

Soalan 1

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan monopoli [2m]
(b) Terangkan dua monopoli kerajaan diperlukan dalam sesebuah negara [4m]

(a) Monopoli
- terdapat hanya seorang pengeluar dalam pasaran.
- Barang yang dikeluarakn tiada pengganti.
- Harga barang ditentukan pengeluar.

(b) Sebab-sebab monopoli kerajaan diperluakan :-
- Untuk mengeluarkan barangan berkepentingan umum / barang awam.
- Memenuhi tanggungjawab sosial dengan menhasilkan barangan berorientasikan kebajikan rakyat.
- Pemggunaan teknologi tinggi yang melibatkan kos tinggi.
- Barangan yang dikeluarkan tidak perlu kepada persaingan kerana persaingan boleh mendatangkan kerugian kepada firma yang tidak mampu bersaing.


Soalan 2

Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan faktor pengeluaranm [6m]

- Bilangan input pengganti, iaitu banyak atau kurangnya input-input pengganti yang boleh digunakan oleh pengeluar.
- Keanjalan barangan yang dikeluarkan mempengaruhi keanjalan input, jika permintaan barang anjal, maka input pengeluaran juga akan anjal.
- Perbezaan antara kos faktor pengeluaran dengan jumlah kos pengel;uaran. Jika perbezaan antara keduanya adalah besar, maka semakin anjal permintaan terhadap faktor pengeluaran. Semakin kecil perbezaan antara kedua kos ini, semakin kurang anjal permintaan faktor pengeluran.


Soalan 3

Huraikan tiga sebab kesatuan sekerja kurang berkesan dalam usaha meningkatkan upah melalui rundingan kolektif ?

Sebab-sebab kurang berkesan :-
- Bilangan ahli kesatuan yang sedeikit menyebabkan kurang berkuasa.
- Kurang sumber kewangan menyebabkan aktiviti kesatuan juga tidak dapat digerakkan.
- Permintaan terhadap barang yang dikeluarkan adalah anjal, iaitu bila harga naik sedikit, permintaan terhadap barang jatuh dengan banyak, ini menyebabkan keluaran jatuh .
- permintaan terhadap buruh adalah anjal - mudah pengganti.
- Peratusan kos buruh adalah tinggi dalam kos pengeluaran. Ini mempengaruhi kos pengeluaran bertambah dengan banyak walaupun kos buruh yang naik adalah sedikit.
- Sokongan tuntutan tidak kuat.
- Ekonomi negara keseluruhan mengalami kemelesetan.
- Firma mengalami kerugian.

* mana-mana 3 fakta di atas.

Soalan 4

Huraikan tiga sebab kerajaan perlu campurtangan dalam kegiaran ekonomi [6m]

- mengawal eksternaliti negatif
- Menyediakan barang awam untuk kebajikan rakyat
- Mengawal dari wujudnya monopoli.
- Mempastikan pertumbuhan ekonomi stabil.
- Mempastikan agihan pendapatan yang lebih adil.

*Mana-mana 3 fakta di atas.

Soalan 5

(a) Bezakan antara permintaan individu dengan permintaan pasaran. [2m]
(b) Terangkan bagaimana keluk permintaan pasaran diterbitkan [4m]

(a) Permintaan individu adalah hubungan antara kuantiti diminta dengan oleh individu pada satu tingkat harga dalam tempoh masa yang tertentu.
Manakala permintaan pasaran pula ialah hubungan antara kuantiti yang diminta sekumpulan individu terhadap sesuatu barang pada tingkat harga dan masa yang tertentu.

(b) Permintaan pasaran ialah gabungan permintaan individu dalam pasaran bagi sesuatu barangan pada masa dan tingkat harga yang tertentu. Pembentukan keluknya adalah seperti berikut :-Huraikan gambarajah di atas.

to be continue...

Saturday, December 5, 2009

Ekonomi Asas SPM 2009 - Tajuk Pilihan II

1. Pengiraan Pendapatan Boleh Guna dan Pendapatan Boleh Cukai.

2. Tabungan dan pelaburan.
- Tujuan menabung dan pelaburan.
- cara menabung dan melabur.

3. Ciri-ciri wang :-
- penawaran terhad
- Tahan lama
- nilai yang stabil.
- diterima umum
- mudah dibawa
- mudah dibahagi kepada unit kecil

4. Belanjawan Negara :-
- jenis-jenis cukai
- hasil bukan cukai

5. Hutang negara
- sebab-sebab negara membuat pinjaman dan sumber pinjaman.

6. Pertukaran asing :-
- Perubahan nilai RM memberi kesan kepada import dan eksport.
- kesan kepada imbangan pembayaran keseluruhan.

Download Link :

http://www.filefactory.com/file/a1g0g28/n/Nota_Persedian_Exam.rar

Cikgu Doakan kepada semua calon yang melawati blog ini mendapat keredhaan Allah dan dipermudahkan Allah semasa menjawab kertas II Ekonomi Asas.
Semoga kecemerlangan milik anda !!! amin.

Ekonomi Asas SPM 2009 - Tajuk pilihan I

Tajuk-tajuk pilihan (1) :-

Jenis barangan dalam ekonomi :-
1. Barang percuma
2. Barang awam
3. Barang ekonomi

* Calon perlu tahu ciri-ciri dan contoh barangan di atas. Soalan menguji sama ada calon faham atau tidak konsep barangan di atas.

Contoh; Kereta en. Zul telah dicuri. Dalam ilmu ekonomi apakah jenis barangan yang dicuri dan apakah pula perkhidmatan yang diperlukan oleh En. Zul untuk melaporkan kecurian itu ?

- kereta ialah barang ekonomi kerana ... (terangkan ciri-ciri barang ekonomi)
- perkhidmatan yang diperlukan ialah polis iaitu barangan awam (terangkan ciri-cirinya)

Masalah Ekonomi ( ME )
- kekurangan disebabkan kehendak manusia tidak terbatas berbanding dengan sumber-sumber ekonomi yang ada.
- pilihan perlu dibuat disebabkan kekurangan wang atau sumber ekonomi.
- kos lepas terjai bila pilihan dibuat kerana tidak semua barang yang kita kehendaki boleh diperolehi disebabkan tidak cukup wang/sumber.
* ME berlaku kepada setiap unit ekonomi ; individu/isi rumah, firma/pengeluar dan kerajaan.
jawapan mesti bersama contoh apakah kekurang yang dialami , apakah pilihan yang dibuat dan apakah barangan yang dikatakan kos lepas.

Sistem-sistem ekonomi :-

* Calon hanya perlu tahu dan ingat ciri-ciri dan cara peneyelsaian masalah asas ekonomi (MAE)

Ciri-ciri berkisar pada :-
- bagaimana tingkat harga barang ditentukan dalam sistem ekonomi ytersebut.
- Siapakan yang berkuasa membuat keputusan ekonomi.
- Apakah motif kegiatan ekonomi dalam sesuatu sistem ekonomi itu.
- Siapakah boleh memiliki faktor pengeluaran
- Wujud atau tidak persaingan dalam sistem ekonomi itu.

Kunci kata :

1. Sistem ekonomi kapitalis - bebas, mekanisme pasar atau kuasa permintaan dan penawaran, tiada campur tangan kerajaan dan contoh negara yang mengamalkan sistem ini ialah Amerika Syarikat.

2. Sistem ekonomi sosialis - semua kegiatan ekonomi ditentukan kerajaan. .Contoh negara yang mengamalkan sistem ini ialah Republik Rakyat China, Rusia dan negara-negara blok komunis.

3. Sistem ekonomi campuran - kegiatan ekonomi ditentukan oleh swasta (firma dan individu) serta kerajaan. Kawalan undang-undang.

4. Sistem Ekonomi Islam - peranan individu dan firma-firma swasta serta kerajaan sama dengan sistem ekonomi campuran. Tinggal lagi sistem ekonomi Islam berpandukan akidah Islam, syariat dan akhlak Islam. Mementingkan halal dan haram.