Saturday, December 12, 2009

Ekonomi Mikro 2002

Bahagian B (part 1)

Soalan 1

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan monopoli [2m]
(b) Terangkan dua monopoli kerajaan diperlukan dalam sesebuah negara [4m]

(a) Monopoli
- terdapat hanya seorang pengeluar dalam pasaran.
- Barang yang dikeluarakn tiada pengganti.
- Harga barang ditentukan pengeluar.

(b) Sebab-sebab monopoli kerajaan diperluakan :-
- Untuk mengeluarkan barangan berkepentingan umum / barang awam.
- Memenuhi tanggungjawab sosial dengan menhasilkan barangan berorientasikan kebajikan rakyat.
- Pemggunaan teknologi tinggi yang melibatkan kos tinggi.
- Barangan yang dikeluarkan tidak perlu kepada persaingan kerana persaingan boleh mendatangkan kerugian kepada firma yang tidak mampu bersaing.


Soalan 2

Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan faktor pengeluaranm [6m]

- Bilangan input pengganti, iaitu banyak atau kurangnya input-input pengganti yang boleh digunakan oleh pengeluar.
- Keanjalan barangan yang dikeluarkan mempengaruhi keanjalan input, jika permintaan barang anjal, maka input pengeluaran juga akan anjal.
- Perbezaan antara kos faktor pengeluaran dengan jumlah kos pengel;uaran. Jika perbezaan antara keduanya adalah besar, maka semakin anjal permintaan terhadap faktor pengeluaran. Semakin kecil perbezaan antara kedua kos ini, semakin kurang anjal permintaan faktor pengeluran.


Soalan 3

Huraikan tiga sebab kesatuan sekerja kurang berkesan dalam usaha meningkatkan upah melalui rundingan kolektif ?

Sebab-sebab kurang berkesan :-
- Bilangan ahli kesatuan yang sedeikit menyebabkan kurang berkuasa.
- Kurang sumber kewangan menyebabkan aktiviti kesatuan juga tidak dapat digerakkan.
- Permintaan terhadap barang yang dikeluarkan adalah anjal, iaitu bila harga naik sedikit, permintaan terhadap barang jatuh dengan banyak, ini menyebabkan keluaran jatuh .
- permintaan terhadap buruh adalah anjal - mudah pengganti.
- Peratusan kos buruh adalah tinggi dalam kos pengeluaran. Ini mempengaruhi kos pengeluaran bertambah dengan banyak walaupun kos buruh yang naik adalah sedikit.
- Sokongan tuntutan tidak kuat.
- Ekonomi negara keseluruhan mengalami kemelesetan.
- Firma mengalami kerugian.

* mana-mana 3 fakta di atas.

Soalan 4

Huraikan tiga sebab kerajaan perlu campurtangan dalam kegiaran ekonomi [6m]

- mengawal eksternaliti negatif
- Menyediakan barang awam untuk kebajikan rakyat
- Mengawal dari wujudnya monopoli.
- Mempastikan pertumbuhan ekonomi stabil.
- Mempastikan agihan pendapatan yang lebih adil.

*Mana-mana 3 fakta di atas.

Soalan 5

(a) Bezakan antara permintaan individu dengan permintaan pasaran. [2m]
(b) Terangkan bagaimana keluk permintaan pasaran diterbitkan [4m]

(a) Permintaan individu adalah hubungan antara kuantiti diminta dengan oleh individu pada satu tingkat harga dalam tempoh masa yang tertentu.
Manakala permintaan pasaran pula ialah hubungan antara kuantiti yang diminta sekumpulan individu terhadap sesuatu barang pada tingkat harga dan masa yang tertentu.

(b) Permintaan pasaran ialah gabungan permintaan individu dalam pasaran bagi sesuatu barangan pada masa dan tingkat harga yang tertentu. Pembentukan keluknya adalah seperti berikut :-Huraikan gambarajah di atas.

to be continue...

Saturday, December 5, 2009

Ekonomi Asas SPM 2009 - Tajuk Pilihan II

1. Pengiraan Pendapatan Boleh Guna dan Pendapatan Boleh Cukai.

2. Tabungan dan pelaburan.
- Tujuan menabung dan pelaburan.
- cara menabung dan melabur.

3. Ciri-ciri wang :-
- penawaran terhad
- Tahan lama
- nilai yang stabil.
- diterima umum
- mudah dibawa
- mudah dibahagi kepada unit kecil

4. Belanjawan Negara :-
- jenis-jenis cukai
- hasil bukan cukai

5. Hutang negara
- sebab-sebab negara membuat pinjaman dan sumber pinjaman.

6. Pertukaran asing :-
- Perubahan nilai RM memberi kesan kepada import dan eksport.
- kesan kepada imbangan pembayaran keseluruhan.

Download Link :

http://www.filefactory.com/file/a1g0g28/n/Nota_Persedian_Exam.rar

Cikgu Doakan kepada semua calon yang melawati blog ini mendapat keredhaan Allah dan dipermudahkan Allah semasa menjawab kertas II Ekonomi Asas.
Semoga kecemerlangan milik anda !!! amin.

Ekonomi Asas SPM 2009 - Tajuk pilihan I

Tajuk-tajuk pilihan (1) :-

Jenis barangan dalam ekonomi :-
1. Barang percuma
2. Barang awam
3. Barang ekonomi

* Calon perlu tahu ciri-ciri dan contoh barangan di atas. Soalan menguji sama ada calon faham atau tidak konsep barangan di atas.

Contoh; Kereta en. Zul telah dicuri. Dalam ilmu ekonomi apakah jenis barangan yang dicuri dan apakah pula perkhidmatan yang diperlukan oleh En. Zul untuk melaporkan kecurian itu ?

- kereta ialah barang ekonomi kerana ... (terangkan ciri-ciri barang ekonomi)
- perkhidmatan yang diperlukan ialah polis iaitu barangan awam (terangkan ciri-cirinya)

Masalah Ekonomi ( ME )
- kekurangan disebabkan kehendak manusia tidak terbatas berbanding dengan sumber-sumber ekonomi yang ada.
- pilihan perlu dibuat disebabkan kekurangan wang atau sumber ekonomi.
- kos lepas terjai bila pilihan dibuat kerana tidak semua barang yang kita kehendaki boleh diperolehi disebabkan tidak cukup wang/sumber.
* ME berlaku kepada setiap unit ekonomi ; individu/isi rumah, firma/pengeluar dan kerajaan.
jawapan mesti bersama contoh apakah kekurang yang dialami , apakah pilihan yang dibuat dan apakah barangan yang dikatakan kos lepas.

Sistem-sistem ekonomi :-

* Calon hanya perlu tahu dan ingat ciri-ciri dan cara peneyelsaian masalah asas ekonomi (MAE)

Ciri-ciri berkisar pada :-
- bagaimana tingkat harga barang ditentukan dalam sistem ekonomi ytersebut.
- Siapakan yang berkuasa membuat keputusan ekonomi.
- Apakah motif kegiatan ekonomi dalam sesuatu sistem ekonomi itu.
- Siapakah boleh memiliki faktor pengeluaran
- Wujud atau tidak persaingan dalam sistem ekonomi itu.

Kunci kata :

1. Sistem ekonomi kapitalis - bebas, mekanisme pasar atau kuasa permintaan dan penawaran, tiada campur tangan kerajaan dan contoh negara yang mengamalkan sistem ini ialah Amerika Syarikat.

2. Sistem ekonomi sosialis - semua kegiatan ekonomi ditentukan kerajaan. .Contoh negara yang mengamalkan sistem ini ialah Republik Rakyat China, Rusia dan negara-negara blok komunis.

3. Sistem ekonomi campuran - kegiatan ekonomi ditentukan oleh swasta (firma dan individu) serta kerajaan. Kawalan undang-undang.

4. Sistem Ekonomi Islam - peranan individu dan firma-firma swasta serta kerajaan sama dengan sistem ekonomi campuran. Tinggal lagi sistem ekonomi Islam berpandukan akidah Islam, syariat dan akhlak Islam. Mementingkan halal dan haram.

Sunday, September 6, 2009

Sunday, August 23, 2009

Perdagangan Tingkatan 4Kepada pelajar yang berminat untuk mengulangkaji mata pelajaran perdagangan dalam format Exe Authoring ( off line ). Sila klik pada file-file berikut :-

Bab 1 T4.rar
Bab 2 T4.rar
Bab 3 T4.rar
Bab 4 T4.rar
Bab 5 T4.rar


Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Ayahanda saya;
Salleh bin Sangari

Friday, August 7, 2009

Salam...

Soalan-soalan dan contoh jawapan / skima EA akan dikemaskinikan...

Wednesday, July 29, 2009

Soalan Objektif SPM sukatan EA T5

Mana-mana guru dan pelajar yang berminat untuk muat turun soalan objektif dalam format kuiz interaktif sila klik pada file yang berikut :-

EA Bab 1 T5.rar
EA Bab 2 T5.rar
EA Institusi Kewangan Bukan Bank.rar
Struktur Ekonomi Malaysia.rar
Belanjawan negara.rar
Perdagangan antarabangsa.rar
Pertukaran Asing.rar


*Aplikasi ini menggunakan web browser sama ada Internet Explorer atau Mozilla secara off-line. Sekiranya anda membuka aplikasi ini dengan internet explorer, sila "allow active X" untuk membolehkannya berfungsi.

Jika tidak keberatan sedekahkan AL-Fatihah
kepada arwah Ayahanda saya : Salleh bin Sangari

Thursday, July 23, 2009

Objektif 2004 - Perdagangan

Download soalan objektif Perdagangan SPM2004 dalam format kuiz

sspm 2004.rar

Monday, July 20, 2009

Soalan-soalan Ekonomi Asas Kertas 1 SPM

Download soalan-soalan objektif SPM dalam format kuiz interaktif
EA Bab 1 T4.rar
EA Bab 2 T4.rar
EA Bab 3 T4.rar
EA Bab 4 T4.rar
EA Bab 5 T4.rar
EA Bab 6 T4.rar

Bagi soalan Bab 6 T4 terdapat rajah aliran ekonomi dua sektor tidak lengkap dan salah arah.

Sunday, July 19, 2009

Contoh soalan essei

Soalan esei :-

1. Terangkan bagaimana unit-unit ekonomi menyelesaikan masalah kekurangan
[15 markah]

SPM 2000

Rangka Jawapan

Fakta
Keterangan
Contoh
Individu/isi rumah
kekurangan wang/pendapatan

pilihan - kepuasan maksimum.

kesan dari pilihan wujud kos lepas.
Si A mempunyai RM2.00, tetapi berhadapan dengan pilihan sama ada ingin membeli buku atau pen yang kedua-duanya berharga RM2.00. Jika beliau memilih untuk membeli pen, maka kos lepasnya ialah buku yang tak dapat dimiliki.
Firma
kekurangan sumber/input pengeluaran.

pilihan - keuntungan maksimum

kesan dari pilihan wujud kos lepas

Kerajaan
kekurangan sumber hasil/cukai

pilihan - memaksimumkan kebajikan rakyat.

kesan dari pilihan wujud kos lepasContoh jawapan penuh


Unit-unit ekonomi ialah isi rumah, firma dan kerajaan. Masalah kekurangan yang dialami oleh isi rumah ialah kekurangan pendapatan atau kekurangan wang. Oleh kerana masalah ini, isi rumah atau individu terpaksa membuat pilihan bagi memenuhi kepuasan maksimum. Kesan dari pilihan yang dibuat adalah kos lepas, iaitu barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Contoh si A mempunyai RM2.00, beliau terpaksa memilih sama ada membeli pen atau buku walaupun kedua barang itu diperlukannya.

Firma menghadapi kekurangan sumber atau faktor pengeluaran berbanding dengan kehendak tidak terbatas. Oleh itu terpaksa memilih apakah jenis keluaran yang dapat memberi keuntungan maksimum kepadanya. Apabila pilihan dibuat berlakulah kos lepas. Contoh...

Kerajaan mengahadapi kekurangan sumber hasil atau cukai bagi menyediakan projek untuk rakyat. Oleh itu pilihan perlu dibuat. Kerajaan akan memilih berdasarkan projek manakah yang dapat memberi kebajikan maksimum kepada rakyat. Apabila pilihan dibuat maka berlakulah kos lepas.